Hygiena a bezpečnost potravin

Efektivní školení v oblasti hygieny a ochrany veřejného zdraví.

Kurzy

Kurzy

Hygienické minimum

Vlajka CZ
Cena kurzu
450 Kč

„Bezpečnost potravin je ve vašich rukou.“

O kurzu:

Kurz splňuje zákonné požadavky pro odbornost nutnou k výkonu epidemiologicky závažných činností.

Obsah kurzu:

 • Bezpečná potravina
 • Epidemiologicky závažné činnosti
 • Osobní hygiena
 • Sanitace – dezinfekce, dezinsekce, deratizace
 • Odpady
 • Správná výrobní praxe – příjem, skladování, uvádění do oběhu, teplotní režimy
 • HACCP – kontaminace, křížová kontaminace
 • Alergeny
 • Zdravotní nebezpečí z potravin

Pro koho je určený:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří pracují v potravinářském průmyslu a gastronomii a kteří manipulují s potravinami a účastní se na přípravě pokrmů.
Vhodný jako vstupní nebo periodické školení pro kuchaře, číšníky, pomocný personál, pracovníky výroby v potravinářském průmyslu, prodejce potravin a jako příprava na zkoušku z epidemiologicky závažných činností.

Výhoda:

Videokurz je navržen tak, aby vyhovoval potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců k flexibilnímu studiu z pohodlí domova nebo přímo ve firmě. Nemusíte se ohlížet na přesný termín školení, ušetříte cestovní náklady a zaměstnanec nemusí sedět na několika hodinové přednášce. Kurz máte po zakoupení k dispozici 72 hodin. Jednotlivé kapitoly si můžete podle potřeby zastavovat a znovu přehrávat. Ve videu je minimum textu, naopak obsahuje množství vizuálních pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování.
Video je namluvené, nečeká vás žádné nudné čtení. Součástí je krátký test, který slouží na zopakování důležitých informací. Potvrzení o absolvování kurzu máte hned po ukončení kurzu.
Ke kurzu si můžete zdarma stáhnout formulář pro zápis poznámek a materiál Váš Stand up - vhodny pro vedoucí, aby si prověřili, co se zaměstnanci z kurzu naučili.

Trvání: 70 min.

Ukázka kurzu:

Ukázka kurzu

Jak to funguje:

 • Vyberte si a zaplaťte za svůj kurz online.
 • Až budete připraveni, spusťte si video.
 • Jednotlivé kapitoly si můžete zastavovat a znovu přehrávat.
 • Otestujte, co jste se naučili za pomoci otázek v závěrečném testu.
 • Stáhněte nebo vytiskněte si potvrzení o absolvování kurzu.
Sylabus kurzu ke stažení zde
objednat

Hygienické minimum

Vlajka SK
Cena kurzu
18 eur

„Bezpečnosť potravín je vo vašich rukách“

O kurze:

Kurz spĺňa zákonné požiadavky pre odbornosť potrebnú k výkonu epidemiologicky závažných činností.

Obsah kurzu:

 • Bezpečná potravina
 • Epidemiologicky závažné činnosti
 • Osobná hygiena
 • Sanitácia - dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
 • Odpady
 • Správna výrobná prax - príjem, skladovanie, uvádzanie do obehu, teplotné režimy
 • HACCP - kontaminácia, krížová kontaminácia
 • Alergény
 • Zdravotné nebezpečenstvá z potravín

Pre koho je určený:

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí pracujú v potravinárskom priemysle a gastronómii, ktorí manipulujú s potravinami a zúčastňujú sa na príprave pokrmov.
Vhodný ako vstupné alebo periodické školenie pre kuchárov, čašníkov, pomocný personál, pracovníkov výroby v potravinárskom priemysle, predajcov potravín a ako príprava na skúšku z epidemiologicky závažných činností.

Výhoda:

Videokurz je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám zamestnávateľov a zamestnancov k flexibilnému štúdiu z pohodlia domova alebo priamo vo firme. Nemusíte sa obzerať na presný termín školenia, ušetríte cestovné náklady a zamestnanec nemusí sedieť na niekoľko hodinovej prednáške.
Kurz je pre vás po zakúpení k dispozícii 72 hodín. Jednotlivé kapitoly kurzu si môžete podľa potreby zastavovať a znovu prehrávať. Vo videu je minimum textu, naopak obsahuje množstvo vizuálnych pomôcok k lepšiemu pochopeniu a zapamätaniu. Video je nahovorené, nečaká vás žiadne nudné čítanie. Súčasťou kurzu je krátky test, ktorý slúži na zopakovanie dôležitých informácií. Potvrdenie o absolvovaní kurzu máte hneď po ukončení kurzu.
Ku kurzu si môžete zdarma stiahnuť formulár pre zápis poznámok a materiál Váš Stand up - vhodný pre vedúcich, aby si preverili, čo sa zamestnanci z kurzu naučili.

Trvanie: 80 min.

Ukážka kurzu:

Ukážka kurzu

Ako to funguje:

 • Vyberte si a zaplaťte za svoj kurz online.
 • Keď budete pripravený, spustite si video.
 • Jednotlivé kapitoly si môžete zastavovať a znovu prehrávať.
 • Otestujte, čo ste sa naučili pomocou otázok v záverečnom teste.
 • Stiahnite alebo vytlačte si potvrdenie o absolvovaní kurzu.
Sylabus ku stiahnutiu tu
objednat

Hygiena ve službách péče o lidské tělo

Vlajka CZ
Cena kurzu
350 Kč

„Spokojený zákazník je vaší reklamou. Poskytněte mu služby kvalitní, hygienické a bezpečné.“

O kurzu:

Kurz splňuje zákonné požadavky pro odbornost potřebnou k výkonu epidemiologicky závažných činností.

Obsah kurzu:

 • Zařízení péče o lidské tělo
 • Epidemiologicky závažné činnosti
 • Osobní hygiena
 • Dekontaminace - mechanické čištění, dezinfekce, sterilizace
 • Odpady
 • Zacházení s prádlem
 • Pracovní postupy a přístroje
 • Zdravotní rizika
 • Schválení provozu na KHS

Pro koho je určený:

Kurz je určen pro osoby pracující v zařízeních péče o lidské tělo jako vstupní školení nebo v rámci periodického školení, rovněž pro uchazeče o získání odborné způsobilosti k výkonu epidemiologicky závažných činností a pro osoby, které si chtějí zřídit provoz služeb péče o lidské tělo.

Výhoda:

Videokurz je navržen tak, aby vyhovoval potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců k flexibilnímu studiu z pohodlí domova nebo přímo ve firmě. Nemusíte se ohlížet na přesný termín školení, ušetříte cestovní náklady a zaměstnanec nemusí sedět na několika hodinové přednášce. Kurz máte po zakoupení k dispozici 72 hodin. Jednotlivé kapitoly si můžete podle potřeby zastavovat a znovu přehrávat. Ve videu je minimum textu, naopak obsahuje množství vizuálních pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování. Video je namluvené, nečeká vás žádné nudné čtení. Součástí je krátký test, který slouží na zopakování důležitých informací. Potvrzení o absolvování kurzu máte hned po ukončení kurzu.

Trvání: 55 min.

Ukázka kurzu:

Ukázka kurzu

Jak to funguje:

 • Vyberte si a zaplaťte za svůj kurz online.
 • Až budete připraveni, spusťte si video.
 • Jednotlivé kapitoly si můžete zastavovat a znovu přehrávat.
 • Otestujte, co jste se naučili za pomoci otázek v závěrečném testu.
 • Stáhněte nebo vytiskněte si potvrzení o absolvování kurzu.
Sylabus kurzu ke stažení zde
objednat

Hygiena v službách starostlivosti o telo

Vlajka SK
Cena kurzu
14 eur

„Spokojný zákazník je vašou reklamou. Poskytnite mu služby kvalitné, hygienicky prevedené a bezpečné.“

O kurze:

Kurz spĺňa zákonné požiadavky pre odbornosť potrebnú k výkonu epidemiologicky závažných činností.

Obsah kurzu:

 • Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • Epidemiologicky závažné činnosti
 • Osobná hygiena
 • Dekontaminácia – mechanické čistenie, dezinfekcia, sterilizácia
 • Odpady
 • Zachádzanie s bielizňou
 • Pracovné postupy a prístroje
 • Zdravotné riziká
 • Schválenie prevádzky na RUVZ

Pre koho je určený:

Kurz je určený pre osoby pracujúce v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo ako vstupné školenie alebo v rámci periodického školenia, takisto pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností a pre osoby, ktoré si chcú zriadiť prevádzku služieb starostlivosti o ľudské telo.

Výhoda:

Videokurz je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám zamestnávateľov a zamestnancov k flexibilnému štúdiu z pohodlia domova alebo priamo vo firme. Nemusíte sa obzerať na presný termín školenia, ušetríte cestovné náklady a zamestnanec nemusí sedieť na niekoľko hodinovej prednáške. Kurz je pre vás po zakúpení k dispozícii 72 hodín. Jednotlivé kapitoly kurzu si môžete podľa potreby zastavovať a znovu prehrávať. Vo videu je minimum textu, naopak obsahuje množstvo vizuálnych pomôcok k lepšiemu pochopeniu a zapamätaniu. Video je nahovorené, nečaká vás žiadne nudné čítanie. Súčasťou kurzu je krátky test, ktorý slúži na zopakovanie dôležitých informácií. Potvrdenie o absolvovaní kurzu máte hneď po ukončení kurzu.

Trvanie: 55 min.

Ukážka kurzu:

Ukážka kurzu

Ako to funguje:

 • Vyberte si a zaplaťte za svoj kurz online.
 • Keď budete pripravený, spustite si video.
 • Jednotlivé kapitoly si môžete zastavovať a znovu prehrávať.
 • Otestujte, čo ste sa naučili pomocou otázok v záverečnom teste.
 • Stiahnite alebo vytlačte si potvrdenie o absolvovaní kurzu.
Sylabus ku stiahnutiu tu
objednat

O nás

Hygienické nedostatky, stahování výrobků z trhu, poškození zdraví při poskytování služeb a otravy z jídla jsou oblíbeným tématem médií a sociálních sítí. Efektivní školení hygienického minima je účinným preventivním opatřením, jak se vyhnout této nežádoucí reklamě. Naším cílem je zvyšovat povědomí o pravidlech hygieny, protože zlá hygiena zpravidla vede ke zlému výrobku.
Prostřednictvím snadno pochopitelného školení chceme pomáhat jednotlivcům a majitelům podniků minimalizovat incidenty spojené s výrobou potravin a poskytováním služeb a chránit zdraví zákazníků. Pro E-learning jsme se rozhodli, protože tuto formu vidíme jako efektivnější cestu ke vzdělání. K našim kurzům poskytujeme podrobný sylabus a ukázkové video, zákazník si vybere právě to, co potřebuje. E-learning umožňuje časovou flexibilitu a šetří cestovní náklady – můžete studovat kdykoliv a prakticky odkudkoliv.
Naše hodnoty jsou kvalita, odbornost a originalita. Buďte i vy ESI, školte se, buďte iniciativní a povyšte hygienu a bezpečnost na hlavní hodnotu vaší firmy.